PreventPlus

Specialisten in bouwkundige brandpreventie

Een meerwaarde in brandpreventie

Iedere brandwerende situatie is anders en vraagt om een eigen oplossing. Vanuit onze jarenlange ervaring en uitstekende samenwerking met onze leveranciers, beoordelen wij met u, de locatie en de brandpreventie werkzaamheden. Op basis van de situatie stelt PreventPlus een adviesrapport en offerte op.

Advies en inventarisatie

Voor een vakkundig advies gebaseerd op de minimale wettelijke vereisten (Bouwbesluit 2012) of aanvullend op basis van uw specifieke wensen

> Bekijk meer

Over PreventPlus

Al meer dan 20 jaar verzorgen wij de bouwkundige brandpreventie in de utiliteitsbouw, woningbouw en industrie. Onze cliënten zijn onder andere aannemersbedrijven, woningcoörporaties, vastgoedeigenaren, facilitaire dienstverleners, zorginstellingen en VvE’s

Toepassingen

Sparingen en doorvoeringen

We kennen allemaal de uitdrukking;  een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.  Dit is natuurlijk niet zomaar een tegeltjes-wijsheid. Zeker in brand-
en rookwerende scheidingsconstructies is dit het geval.En dan met name de doorvoeren van diverse installaties dóór deze scheidingen.

Brandwerende wanden, vloeren en plafonds

Een brandcompartiment wordt besloten door wanden, vloeren en plafonds. Deze constructies hebben een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, de zogenaamde WBDBO welke wordt uitgedrukt in minuten.

Brandwerende deuren en glas

In brandwerende scheidingsconstructies zitten ook vaak deuren, luiken en puien, met of zonder een vlakvulling van glas. Deze constructieonderdelen dienen dan ook dezelfde brandwerendheid te bezitten zoals die voor de wand gelden.

Brandwerend bekleden van staalconstructies

Draagconstructies van staal dienen bij brand beschermd te worden tegen bezwijken. Dit is omdat staal zijn draagvermogen verliest bij verhitting. Om het staal hiertegen te beschermen zijn er diverse soorten materiaal op de markt waarmee de constructie kan worden bekleed

Wat is brandpreventie

Bouwbesluit, brandcompartiment, WBDBO, vluchtroute, rookwerend, brandwerend. Dit zijn allemaal begrippen die wij graag aan u uitleggen.