Brandwerende wanden, vloeren en plafonds

Een brandcompartiment wordt besloten door wanden, vloeren en plafonds. Deze constructies hebben een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, de zogenaamde WBDBO welke wordt uitgedrukt in minuten. Dit is de tijd die een brand minimaal nodig heeft om door of over te slaan naar een ander brandcompartiment of vluchtroute ( dus bijvoorbeeld naar de buren of naar het trappenhuis).

Het is dus van belang dat de wand, vloer of plafond niet zal bezwijken bij een brand. Hiervoor dienen dan natuurlijk wel de juiste materialen te worden toegepast zoals die door de fabrikanten zijn getest.

Een standaard gipsplaat op een houten frame met wat isolatie ertussen zal dus niet aan de eisen voldoen. Je moet altijd de configuratie toepassen zoals in het testrapport staat vermeld. Hierin staan onder andere het type gipsplaat en materiaaldikte, bevestigingsmaterialen, maximale afmetingen, densiteit en dikte van het isolatiemateriaal vermeld, en natuurlijk het bereikte resultaat: 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerendheid.

Door PreventPlus geleverde en gemonteerde wanden, vloeren of plafonds zijn altijd voorzien van een geldig testrapport zodat de brandveiligheid gegarandeerd is.