Wat is bouwkundige brandpreventie?

Bouwbesluit, brandcompartiment, WBDBO, vluchtroute, rookwerend, brandwerend allemaal begrippen die wij graag aan u uitleggen.

Huidige regelgeving

 

Gebouwen die liggen op één perceel worden ingedeeld in één of meer brandcompartimenten. Zo’n brandcompartiment geldt als maximaal uitbreidingsgebied bij brand gedurende een aantal minuten, 20, 30 of 60, afhankelijk van het toetsingsniveau).

WBDBO & Brandwerendheid

Deze twee begrippen worden helaas vaak door elkaar heen gebruikt en leidt dan tot verwarring. Dit komt omdat beide begrippen in minuten worden uitgedrukt. Simpel gezegd is de WBDBO-eis een constructie eigenschap en de brandwerendheid een materiaal eigenschap.

Echte rookwerendheid

 

De meeste (fatale) slachtoffers vallen door rookvergiftiging. En dan vooral tijdens de slaap omdat het reukorgaan dan niet geprikkeld wordt om alarm te slaan. Vandaar dat rookmelders van levensbelang zijn. In de huidige regelgeving is rookwerendheid nog niet goed geregeld.