Sparingen en doorvoeringen

We kennen allemaal de uitdrukking; een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dit is natuurlijk niet zomaar een tegeltjes-wijsheid. Zeker in brand- en rookwerende scheidingsconstructies is dit het geval. En dan met name de doorvoeren van diverse installaties dóór deze scheidingen. Je kunt dan denken aan doorvoeren van leidingen, kabels en kabelgoten, luchtkanalen die door een scheidingsconstructie gaan. Maar ook loze sparingen en gaten, naden en kieren. Al deze openingen dienen dezelfde brand- en rookwerendheid en te bezitten als de eisen die aan die scheidingsconstructie worden gesteld.

 Zien de doorvoeren in uw brand- of rookwerende scheiding er zo uit:

Dan is het de hoogste tijd om contact met ons op te nemen. Schijnveiligheid is namelijk een ernstige vorm van onveiligheid.