Toepassingen

preventplus-d

Sparingen en doorvoeringen

We kennen allemaal de uitdrukking;  een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.  Dit is natuurlijk niet zomaar een tegeltjes-wijsheid. Zeker in brand- en rookwerende scheidingsconstructies is dit het geval.

Brandwerende wanden, vloeren en plafonds

Een brandcompartiment wordt besloten door wanden, vloeren en plafonds. Deze constructies hebben een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, de zogenaamde WBDBO welke wordt uitgedrukt in minuten.

Brandwerende deuren en glas

In brandscheidingen zijn vaak luiken, deuren en puien, met of zonder een vlakvulling van glas, opgenomen. Deze constructieonderdelen dienen dan ook dezelfde brandwerendheid te bezitten zoals die voor de wand gelden.

Brandwerend bekleden van staalconstructies

Draagconstructies van staal dienen bij brand beschermd te worden tegen bezwijken. Dit is omdat staal zijn draagvermogen verliest bij verhitting. Om het staal hiertegen te beschermen zijn er diverse soorten materiaal op de markt waarmee de constructie kan worden bekleed

Brandwerend beschermen van draagconstructies 

Anders dan bij plaatmateriaal kunnen staalconstructies ook brandwerend worden beschermd met opschuimende coatings. Bij brand zwelt dit op om zo een isolerende laag te vormen waardoor de temperatuur van het staal onder het kritieke punt gehouden wordt