Over PreventPlus

Al meer dan 20 jaar verzorgen wij de bouwkundige brandpreventie in de utiliteitsbouw, woningbouw en industrie. Onze cliënten zijn onder andere aannemersbedrijven, woningcoörporaties, vastgoedeigenaren, facilitaire dienstverleners, zorginstellingen en VvE’s.

Door het hoge opleidingsniveau van onze monteurs en de productcertificering van de toegepaste materialen leveren wij hoogstaande brandwerende oplossingen die voldoen aan de testrapporten zoals door de fabrikanten daadwerkelijk zijn getest. ¹

Onlosmakelijk met de juiste toegepaste methoden en materialen is het logboek dat aan het einde van elk project ter beschikking wordt gesteld. Dit gebouwgebonden dossier is noodzakelijk voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker en het bevoegd gezag. Hiermee wordt aan artikel 1.16 Zorgplicht uit het Bouwbesluit voldaan.

In dit gebouwgebonden dossier wordt opgenomen;

 • Locatie op tekening, aantal, afmetingen en type brandwerende voorziening
 • Fotorapportage van de situatie voorafgaand en na voltooing van de werkzaamheden
 • Van alle toepaste materialen en methoden:
  • DOP (Declaration of performance) – prestatieverklaring
  • System datasheet – productblad
  • Technical datasheet – technisch datablad
  • Installation manual – montagehandleiding
  • ETA-rapport (European Technical Assessment)
  • E-certificaat
  • Veiligheidsinformatieblad

¹ Indien er voor een specifieke situatie geen testrapport beschikbaar is omdat deze situatie nog niet eerder door een fabrikant is getest kan er gekozen worden voor de “best practice “-oplossing. Dit is een op gelijkwaardigheid gebaseerde oplossing welke met de betreffende fabrikant vooraf wordt besproken en ter beoordeling aan het bevoegd gezag wordt voorgelegd.