Brandwerend bekleden van staalconstructies

Draagconstructies van staal dienen bij brand beschermd te worden tegen bezwijken. Dit is omdat staal zijn draagvermogen verliest bij verhitting. Doorgaans wordt voor liggers een zogenaamde kritieke staaltemperatuur aangehouden van 575° C en voor kolommen 530 ° C.  Om het staal hiertegen te beschermen zijn diverse soorten materiaal op de markt waarmee de constructie kan worden bekleed, zoals calciumsilicaat-, steenwol- of vezel versterkte gips-platen. Ieder voor de specifieke toepassingen of wensen van de klant. De dikte en type van het plaatmateriaal is afhankelijk van het profiel en de brandwerendheidseis. Afhankelijk van het type gebruiksfunctie en hoogte van de hoogst gelegen verblijfsvloer in een gebouw stelt het Bouwbesluit hieraan eisen die varieren van 0 tot 120 minuten. Uit oogpunt van bedrijfscontiniuiteit kan het natuurlijk wenselijk zijn om nog hogere brandwerendheden te realiseren.