Huidige regelgeving

In het Bouwbesluit worden op het gebied van brandveiligheid voornamelijk eisen geformuleerd die betrekking hebben op veilige vluchtwegen voor de mensen in dat gebouw en het beheersbaar houden van een brand. Behoud van het gebouw en continuïteit van de bedrijfsvoering zijn niet de speerpunten van onze overheid. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.

Gebouwen die liggen op één perceel worden ingedeeld in één of meer brandcompartimenten. Zo’n brandcompartiment geldt als maximaal uitbreidingsgebied bij brand gedurende een aantal minuten, 20, 30 of 60, afhankelijk van het toetsingsniveau). Het doel is om de kans op een snelle uitbreiding van brand in een gebouw voldoende te beperken en de brand beheersbaar te houden. De brandwerende scheidingsconstructie dient dan ook een bepaalde weerstand te hebben: de zogenaamde WBDBO ( Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag) uitgedrukt in minuten.

Het huidige Bouwbesluit stelt dat een besloten ruimte in principe in een brandcompartiment moet liggen maar de uitzonderingen maken het ingewikkelder. Er zijn situaties waarin een besloten ruimte buiten een brandcompartiment mag liggen (bijv. toiletruimte, badruimte) en situaties waar de besloten ruimte er zelfs buiten moet liggen (bijv. extra beschermde vluchtroute).

Brandcompartimenten worden begrensd door hun oppervlakte. Deze maximale oppervlakte is afhankelijk van de gebruiksfunctie en het toetsingsniveau (nieuwbouw/bestaande bouw) tussen de 500 en 3000 m². Ruimten die een bijzonder gevaar voor brand opleveren, zoals grote technische ruimten of ruimten voor de opslag van gevaarlijke en/of brandbare stoffen liggen altijd in een afzonderlijk brandcompartiment.

Als in een gebouw de loopafstand bij het vluchten te groot wordt, is een verdere indeling in subbrandcompartimenten vereist. Een subbrandcompartiment wordt “beschermd” genoemd als daarin geslapen wordt. Beschermde subbrandcompartimenten worden net als brandcompartimenten begrensd door hun omvang. Afhankelijk van het soort gebruik tussen de 50 en 500 m².