Echte rookwerendheid

Als een wand 30 minuten brandwerend is dan ben je voorlopig veilig……………….. Helaas is niets minder waar. De meeste (fatale) slachtoffers vallen door rookvergiftiging. En dan vooral tijdens de slaap omdat het reukorgaan dan niet geprikkeld wordt om alarm te slaan. Vandaar dat rookmelders van levensbelang zijn; zij geven een irritant signaal waardoor je wakker wordt en kunt vluchten. In de huidige regelgeving is rookwerendheid nog niet goed geregeld. Een gebruikte stelregel is dat rookwerendheid 1,5 x de brandwerendheid is – dus 20 minuten brandwerend = 30 minuten rookwerend. Dit is niet gebaseerd op een realistische aanname maar meer op een natte vinger/Fingerspitzen-gefühl. Bij vrijwel alle brandtesten is te zien dat de rookproductie en lekkage enorm is. Een brandwerende scheiding is per definitie NIET rookwerend.

Vandaar dat de huidige regelgeving (Bouwbesluit 2012) en het toekomstige BBL hierop is en wordt aangepast. Je kunt dan denken aan rooksluizen voor liften, rookmelders in bestaande woningen, zelfsluitende en rookwerende woningtoegangsdeuren in portieken en corridors, beperken van loopafstanden m.b.t. vluchten en het invoeren van een NEN-norm specifiek voor de rookwerendheid van constructies en constructieonderdelen. Met deze maatregelen wordt eindelijk een goede stap gezet in echte rookwerendheid.