Brandwerende deuren en glas

In brandwerende scheidingsconstructies zitten ook vaak deuren, luiken en puien, met of zonder een vlakvulling van glas. Deze constructieonderdelen dienen dan ook dezelfde brandwerendheid te bezitten zoals die voor de wand gelden. De beoordelingscriteria uit de NEN6069, te weten R (bezwijken), E (vlamdichtheid betrokken op afdichting), I (thermische isolatie betrokken op temperatuur en W (thermische isolatie betrokken op warmtestraling), zijn hierbij het uitgangspunt.

Omdat belangrijk is waar zo’n scheidingsconstructie zich bevind, tussen brandcompartimenten of vluchtroutes, geeft tabel 2 uit die NEN6069 de beoordelingscriteria per bouwdeel aan. Hierin staat vermeld of een wand, deur, luik, pui, raam of doorvoering moet voldoen aan de criteria E, (R)EW of (R)EI én voor hoeveel minuten. Met de invoering van de Omgevingsweg per 1 januari 2022, vervalt het Bouwbesluit 2012 en worden de technische voorschriften uit het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) uitgebreid met eisen aan rookwerendheid van constructies en constructieonderdelen. Naast de eisen aan brandwerendheid worden daar dan rookwerendheidseisen aan toegevoegd.

Door onze gedegen en uitgebreide kennis hiervan kunnen wij u niet alleen adviseren maar de werkzaamheden ook uitvoeren zodat u verzekerd bent van een 100% gegarandeerde oplossing. Voor veel van onze klanten zijn wij meer “de adviseur die ook installeert”.